NE tunelu
v Chlumci.

Říkáme ne stavbě, která nenávratně změní ráz krajiny a ovlivní naše životy na generace.

Zjistit více

Co je Krušnohorský tunel a proč jej v našem městě nechceme

Tzv. Krušnohorský tunel je součástí projektu vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany. Nezpochybňujeme stavbu VRT jako takovou a vnímáme ji co by důležitou součást mezinárodní dopravní infrastruktury. Nesouhlasíme ale se současným záměrem stavby železniční trati vedené trasou přes Chlumec v podobě tří tubusového tunelu. Tento záměr není v souladu s územním plánem města Chlumce, ani s platnými Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje. Ty stále počítají  s variantou vedení tratě mimo katastr našeho města.

Podle nově prosazované varianty by vyústění všech tunelů, přemostění, nadjezd silnice č.13 a náspy měly být umístěny pouze pár set metrů od oken občanů Chlumce a tedy by přímo negativně ovlivnily kvalitu života ve městě, okolní klidový ráz krajiny a přírodu, za níž se do Chlumce a sousedního Stradova lidé stěhují. Nejde jen o výslednou stavbu, ale také o zátěž, kterou by několikaleté hloubení a budování tunelu v bezprostřední blízkosti obydlených částí města znamenalo.

VRT v kontextu kraje

Výstavba trati je naprosto zásadním tématem. Nejen v Chlumci, ale v celém Ústeckém kraji. Svým rozsahem, investičními nároky a vlivem na krajinu a život půjde o mimořádný projekt. Obyvatelé dotčených částí kraje by tak měli být náležitě informováni o tom, co pro ně která varianta vedení tratě znamená. Největším městem v kraji, kterého se výstavba a provoz VRT dotkne, je Ústí nad Labem.

Proto vznikl článek, který se problematice podrobně věnuje a přibližuje, co pro krajské město přináší. Věříme, že článek je zdrojem mnoha důležitých fakt a pomáhá otevřít debatu nad zásadním tématem.

Článek je dostupný v odkaze zde.

Co chceme?

Požadujeme od příslušných orgánů transparentní, veřejné a férové srovnání možností vedení VRT za jasně dané metodologie - tedy varianty přes Chlumec a varianty mimo obydlené oblasti tak, jak s ní doposud počítají (nejen) ZÚR Ústeckého kraje. K tomuto kroku však nikdy nedošlo. Apelujeme v první instanci na zastupitele Ústeckého kraje, aby vzali náš požadavek na zřetel a během zasedání krajského zastupitelstva nehlasovali pro aktualizaci Zásad územního rozvoje, která by variantu vedení tunelu Chlumcem bez tohoto podle našeho názoru zásadního srovnání umožnila.

Během srpna 2021 jsme oslovili všech 55 zastupitelů Ústeckého kraje, abychom je znovu informovali o problematice Krušnohorského tunelu. Zároveň jsme se rozhodli položit každému otázku “Jak budete hlasovat o aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje?”

Výsledky této mini ankety zveřejňujeme níže, a to včetně krátkého komentáře každého respondenta. Věříme, že námi zvolení veřejní činitelé by měli své postoje k zásadnímu dění v kraji veřejně sdělovat a zdůvodňovat.

Jak budete hlasovat o aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (jejichž přijetí znamená mimo jiné vedení VRT Chlumcem)

Alena Dernerová

Zastupitelský klub STAN nepodpoří ŽÁDNÉ změny ZÚR, které by byly v rozporu se zájmy občanů Ústeckého kraje.

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Bohumil Ježek

"Ještě nemám dostatek relevantních údajů, abych Vám jednoznačně dokázal odpovědět. Každopádně zatím jsem od počátku proti navrhovaným změnám VRT. Obce již roky počítají s původním plánem trasy a podle toho jednají a tvoří své územní plány. Na to navazuje jednání občanů - stěhování, výstavba, rekreace apod. Změna se mi nelíbí nejen kvůli obci Chlumec, ale i kvůli negativním změnám pro dotčené obce mezi Litoměřicemi a Roudnicí nad Labem. " Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Dominik Hanko

"Co se týče VRT u Chlumce, tak SPD ÚK se přiklání k variantě vedení tratě mimo katastr obce. Stejně tak na Litoměřicku jsme pro původní variantu, která nerozděluje obce a nevede pod obcemi. Praha si od stolu rozhoduje a názory lidí kterých se to týká je nezajímají. Tyto praktiky musí skončit!" Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Drahomíra Karasová

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Elvíra Hahnová

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Filip Ušák

Můj postoj je poměrně známý a v tomto smyslu si dovolím hovořit i za náš zastupitelský klub STAN, jehož jsem předsedou. Nepodpoříme ŽÁDNÉ změny ZÚR, které by byly v rozporu se zájmy občanů Ústeckého kraje. Hájím i coby člen pracovní skupiny VRT zájmy obcí, starostů v možných nových trasách. Viz má vyjádření např. na mé facebookové stránce www.facebook.cz/usak.filip

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Iva Dvořáková

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jan Kranda

"Nemám zatím vyhraněné stanovisko k dané záležitosti, zatím tedy odpovím "Nevím". Chápu obavy obyvatelů dotčených obcí, na druhou stranu je třeba nalézt nějaké řešení. Budeme se problematikou VRT zabývat společně v našem zastupitelském klubu." Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jan Paparega

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jan Růžička

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jan Schiller

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jaroslav Foldyna

"ANO, budu hlasovat pro přijetí Aktualizace zásad územního rozvoje. Vnímám, že se vždy najde skupina obyvatel, kterým bude stavba vadit a bezprostředně je ovlivňovat, ale 99% obyvatel Ústeckého kraje stavbu potřebuje. A já musím jednat ve prospěch celku a dělat politiku pro obyvatele celého Ústeckého kraje." Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jaroslav Komínek

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jindra Zalabáková

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitelka kandiduje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jiří Baudis

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jiří Kulhánek

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jiří Pimpara

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jiří Valenta

V tuto chvíli nemám k dispozici podkladové materiály.

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jiří Řehák

"Změna ZUR má dvě roviny - odbornou a politickou. V té odborné jsem proti zrušení ZUR a oznámil jsem to i panu starostovi Zettlitzerovi. Pokud se koalice dohodne o jednotném hlasování a já budu přehlasován, vyhraje ta politická linie. Ale aby má slova byla jasná, nejsem pro přijetí změn ZUR."

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jiří Řezníček

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Jiří Štábl

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Karolína Žákovská

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitelka kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Kateřina Stojanová

"Co je mi známo, v současné době nebyl nám, coby zastupitelům a zastupitelkám, předložen žádný konkrétní návrh a tedy pro mě aktuálně není možné, abych se v této věci rozhodla dostatečně informovaně. " Zastupitelka kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Lubomíra Mejstříková

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Lukáš Ryšavý

Bez předloženého návrhu nelze udělat odpovědné rozhodnutí.

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Lumír Kus

"Udělal jsem si již nějaký obrázek k dané problematice a je třeba zvažovat celkový strategický záměr ale také právo jednotlivých občanů. Věřím, že předložený materiál do KZ bude obsahovat potřebné argumenty pro přijetí tak zásadního rozhodnutí. Z dosavadního jednání mám dojem, že vždy bude odpor občanů z té lokality, které se to bude týkat, jelikož tuto lokalitu zatíží jak stavba tak i následná doprava a v podstatě nic pozitivního to postižené obci nepřinese. Uvedené argumenty o podloží, ochraně životního prostředí, nenahraditelné lokalitě a podobě jsou pracně hledané argumenty, které by měly posloužit pro zablokování záměru legální cestou. Plně chápu protestující občany, kteří se snaží chránit svůj majetek a prostředí ve kterém žijí a ve kterém budou muset žít i v případě realizace VRT." Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Marek Hrabáč

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Marek Hrvol

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Marek Kocánek

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Marian Čapek

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Martin Klika

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Michal Kučera

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Milan Rychtařík

"Prosazuji ekonomické, ke krajině a obyvatelům šetrné řešení." Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Milan Šťovíček

"Zastupitelský klub STAN nepodpoří ŽÁDNÉ změny ZÚR, které by byly v rozporu se zájmy občanů Ústeckého kraje." Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Miroslav Novotný

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Pavel Svoboda

Zastupitelský klub STAN nepodpoří ŽÁDNÉ změny ZÚR, které by byly v rozporu se zájmy občanů Ústeckého kraje.

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Pavla Tomášová

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Petr Kubeš

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Petr Medáček

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Radek Černý

"Nebylo mi umožněno členství v pracovní skupině. Domnívám se, že je to proto, že jsem od počátku stál za názory starostů a poukazuji na nesmyslnost změny projektu VRT." Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Radim Laibl

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Tomáš Kirbs

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Tomáš Rieger

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Tomáš Zíka

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Vladimír Vlach

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Vlastimil Skála

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Vít Rous

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Věra Nechybová

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Yveta Tomková

Zastupitelský klub STAN nepodpoří ŽÁDNÉ změny ZÚR, které by byly v rozporu se zájmy občanů Ústeckého kraje.

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Zbyněk Linhart

Zastupitelský klub STAN nepodpoří ŽÁDNÉ změny ZÚR, které by byly v rozporu se zájmy občanů Ústeckého kraje.

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Zdenka Vachková

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Zdeněk Kettner

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme Zastupitel kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Zdeněk Kutner

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Zdeněk Plecitý

*na vyjádření tohoto zastupitele čekáme

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Štefan Drozd

Zastupitelský klub STAN nepodpoří ŽÁDNÉ změny ZÚR, které by byly v rozporu se zájmy občanů Ústeckého kraje.

E-mail

PRO

PROTI

NEVÍM

ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ

Nechte nám tu kontakt a zůstaňte informovaní.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.